Aanmelding met of zonder verwijzing

Meestal zijn het de huisarts, kinderarts , consultatiebureau arts, revalidatie arts of kinderpsycholoog, die een kind doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Mocht u als ouders nog niet in contact staan met deze zorgverleners en twijfelen of een bezoek aan de arts nodig is, dan kunt u de  kinderfysiotherapeute eerst laten komen voor een screening (DTF). Op basis daarvan kan deze adviseren wel of niet alsnog naar een arts te gaan

  • Het is voor een goede samenwerking van belang dat uw arts op de hoogte is van de kinderfysiotherapeutische behandeling van uw kind.
  • Voor een eerste kennismaking en screening is het niet noodzakelijk dat u al direct een verwijzing heeft.
  • Vraag uw verzekering naar de voorwaarden van de kinderfysiotherapeutische behandeling van uw zoon of dochter.
  • Vraag uw verzekering of een verwijzing noodzakelijk is en of zij eerst een machtiging moeten verlenen alvorens van start te kunnen gaan.