Peuterfysiotherapie

Meisje met vertraagde motorische ontwikkelingDe peuter periode loopt van 1 tot 3 jaar. Hierin leren de meeste kinderen lopen en gaan de mogelijkheden van het bewegen in de ruimte ontdekken. De behandeling is erop gericht dat te stimuleren. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die het kind onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon dat het daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en op een aangepaste manier toch optimaal bewegen.

Naast lichamelijke problemen, kan een kind ook te maken hebben met sociale problemen. Bij peuters wordt al veel gevraagd van hun motorisch kunnen en de prikkelverwerking. Vanaf deze leeftijd worden dan ook vaak afwijkingen of achterstanden gesignaleerd, terwijl problemen die ontstaan vaak het gevolg zijn van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling. Lees verder bij sensorische integratie.

In de peuterperiode valt een motorische achterstand sneller op doordat uw kindje niet tot los lopen komt, misschien had het al moeite om te kruipen.
De kinderfysiotherapeut kijkt samen met u, bij u thuis, waar uw met uw peuter in het dagelijks gebeuren tegen aan loopt, welke vaardigheden niet lukken en waardoor dit veroorzaakt zou kunnen worden.
De kinderfysiotherapeute maakt gebruik van motorische testjes ( AIMS, BSID ) om een inschatting te kunnen maken of uw kind achter loopt ten opzichte van leeftijdsgenootjes.
Samen met u worden voor een periode van 3 maanden doelen gesteld en wordt afgesproken hoe vaak de behandeling aan huis plaats zal vinden.
Als het van het belang is voor uw kind kan ook gekozen worden voor behandeling op een andere locatie (dagverblijf, oppas), waarbij de verzorgers geïnstrueerd kunnen worden in het oefenen met uw kind.
Na een half jaar kunnen de motorische testjes herhaald worden om veranderingen inzichtelijk te maken.
Mochten er hulpmiddelen nodig zijn om het bewegen te ondersteunen dan kan de kinderfysiotherapeute de aanschaf, gewenning en oefening samen met u organiseren.

Peuters komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie  als ze als baby een zware start hebben gehad door: vroeggeboorte  prematuur, dysmatuur, zuurstof te kort, hersenbloeding, Cerebrale Parese, hartafwijkingen, Erbse parese, klompvoetjes, heupdysplasie, hypotonie, Down syndroom  of een ander (on) bekend syndroom.

Peuters die  overmatig of anders reageren op zintuiglijke prikkels, maar ook peuters waarbij het contact maken achter blijft, kunnen ook in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie.   Van belang zijn signalen als:

 • onhandigheid (dyspraxie), veel vallen;
 • afwijkend looppatroon;
 • lage of hoge spierspanning;
 • aanleren van verkeerde houding;
 • overbeweeglijkheid / rusteloosheid;
 • traag zijn / concentratieproblemen;
 • moeizaam contact met leeftijdsgenoten;
 • longproblemen Cistic Fibrosis  / astma;
 • orthopedische afwijkingen;
 • neurologische problemen;
 • status na fracturen;
 • overgevoeligheid.