Over mij …..

” Door  mijn jarenlange ervaring met  behandeling van kinderen weet ik dat ik niet zonder ouders kan.  Ik zet mijn deskundigheid en gedrevenheid graag in om ouders en kind terzijde te staan en hun competenties te vergroten. Ouderparticipatie is bij kinderfysiotherapie het sleutelwoord”.

Na de basis opleiding fysiotherapie heb ik de vervolgopleiding kinderfysiotherapie voltooid en in  2012 mijn Master titel (Master of Specialized Physical Therapy, MSPT) behaald.  Sinds 1990 werk ik met kinderen die zowel motorische als verstandelijke beperkingen hebben.Thijs en Godie
Vanaf 2005 ben ik mij gaan toeleggen op de jongste groep kinderen van 0-4 jaar. Ik heb me daarbinnen verschillende specialismen eigen gemaakt: zoals therapieën in relatie met Cerebrale Parese, voet-spalkjes, Botox behandeling bij spasticiteit,  Sensorische Integratie therapie bij jonge kinderen en het bepalen van motorische achterstand bij risico baby’s. De laatste twee jaar hebben in het teken gestaan het centrale thema van mijn masterstudie: “ouderparticipatie binnen de kinderfysiotherapie”. (zie informatie: Master Thesis).

Na het behalen van mijn mastertitel is het integreren van ouderparticipatie de rode draad in mijn werk geworden. Mijn overtuiging is dat de ouders de deskundigen zijn van hun kind en de fysiotherapeute deskundig is op gebied van aanleren van vaardigheden. Door een samenwerking aan te gaan met ouders kan ik mét de ouders het kind optimaal behandelen. In zijn eigen omgeving, de meest veilige en vertrouwde plek, waar hij met zijn eigen speelgoed het makkelijkst uit te lokken is tot nieuwe bewegingsvaardigheden.

Ik heb mijn praktijkwerk in de eerste lijn altijd gecombineerd met een vaste dienst betrekking bij diverse instellingen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zo werk ik al jaren bij de peuterspeelzaal-vroegbehandeling  ‘Baloe’ in Haarlem, onderdeel van de Hartekampgroep. De combinatie van de eerstelijns behandelingen aan huis met behandelingen op Baloe of een ander kinderdagverblijf, brengen mij in de gelegenheid een brug te slaan tussen beiden. Deze verbinding tussen thuis en de plek waar het kind opgevangen wordt is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind, omdat het zo steeds op dezelfde wijze behandeld en motorisch gestimuleerd wordt. Het kind heeft één leven, opvang en thuis lopen in elkaar over. Vanuit deze gedachte werk ik nauw samen met een orthopedagoge en andere  eerstelijns therapeuten in Haarlem en omgeving en specifiek met een kinder-logopediste, een kinder-ergotherapeute en een kinderpsychologe in LEF-kids  (www.LEF-Kids.nl).

Als bevoegd kinderfysiotherapeut ben ik opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

  • Bigregistratie nr:                                                        19034980604
  • KNGF registratie nummer:                                   78768
  • AGB zorgvelener-code :                                         04106950
  • AGB praktijkcode:                                                    0433391
  • Kamer van Koophandel:                                        343540740000