Ouderparticipatie

Ouderparticipatie, is participatie in het zorgproces

Ouderparticipatie houdt in dat ouders actief betrokken zijn bij de zorg voor hun kind in het revalidatieproces. Het doel hierbij is dat de scheiding van kind en ouder tot het minimum beperkt moet blijven en dat ouders tegelijkertijd zoveel mogelijk op actieve wijze bij de zorg voor hun kind betrokken worden. Het perspectief van waaruit de zorg geleverd wordt veranderd van aanbod gericht (dit is goed voor uw kind) naar vraag gericht (wat zijn de door ouders aangegeven belangrijkste problemen).

Tussen ouders en de behandelaar(s) zal voortdurend afstemming plaats vinden over wat nodig is voor uw kind. Er wordt besproken wat u zou kunnen en willen en wat in het kader van de behandeling noodzakelijk is.
Betekenis van ouderparticipatie voor het kind 

Voor ouder en kind heeft ouderparticipatie over het algemeen een positief effect .

Voordelen:

  • De relatie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd
  • Ouderparticipatie heeft duidelijke emotionele voordelen voor het kind
  • Ouders leren hun kind nog beter kennen
  • Ouderparticipatie stimuleert hechting ouder en kind
  • Er ontstaat geen afstandsgroei van ouder en kind
  • Machteloosheid bij ouders wordt weg genomen door het gevoel van overbodigheid weg te nemen. Participeren van ouders in de zorg voor hun kind, is het beste hulpmiddel om goed om te gaan met hun kind binnen het revalidatieproces.

Master thesis ouderparticipatie in de kinderfysiotherapie

Godie Schuitema juni 2012
Onderzoek ouderparticipatie
[pdf]