Mijn werkwijze

Als kinderfysiotherapeut observeer, onderzoek en behandel ik , maar ik geef ook voorlichting en advies. Ik werk altijd volgens een behandelplan

Wanneer uw kind is verwezen voor kinderfysiotherapie, vindt er eerst een gesprek plaats. Hierin wordt besproken tegen welke problemen u aan loopt met uw kind in de dagelijkse praktijk, met de inzet om zo goed mogelijk uw hulpvraag in kaart te brengen. Vervolgens zal er spelenderwijs geobserveerd worden, aangevuld met een lichamelijk onderzoek. Om het motorisch niveau goed in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van verschillende gestandaardiseerde testen zoals de TIMP, Aims, PEDI, GMFM, BSID-II en de Movement-ABC (afhankelijk van de leeftijd). De testen meten onder andere het niveau van de ontwikkeling, bij baby’s de handhaving van hun houding, het niveau van bewegingsvaardigheden, de lengte van de spieren, en bewegingsuitslagen van de gewrichten. Dit alles kan gewoon thuis plaats vinden.

Op deze manier krijg ik een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind en/of van de ernst, de aard van de aandoening en van de oorzaak of oorzaken van de problemen welke u als ouders signaleert. Uiteraard rekening houdend met de omgeving, leeftijd, aandoening en de ontwikkelingsfase die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Naast de informatie van ouders speelt die van artsen en andere betrokkenen hierbij een belangrijke rol. Samen met de ouders worden de resultaten/bevindingen besproken en wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt een verslag gemaakt dat naar de huisarts/verwijzer wordt gestuurd. De ouders krijgen een kopie van dit verslag.

Doordat ik aan huis behandel zijn ouders automatisch betrokken bij de behandeling, waardoor  zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Mijn behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn omgeving en plezier krijgt in het bewegen. Het bewegen moet zoveel mogelijk functioneel zijn voor het kind, dus bijvoorbeeld nodig voor zijn spel of om zich te verplaatsen. Afhankelijk van de prikkelverwerking van het kind worden de verschillende zintuigen meer of minder  geprikkeld tijdens het spel. De sensorische integratie therapie is verweven in mijn totale  benadering van het kind.  Voor meer informatie zie folder.  Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen in alle leeftijden, gericht op verschillende zintuiglijke ervaringen,  en zal vooral het plezier in het bewegen vergroten.

Het aantal behandelingen is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.