Bij u aan huis

Kinderfysiotherapie in Haarlem, Haarlem-noord, Velserbroek, IJmuiden, Santpoort-Noord en -Zuid, Bloemendaal: thuis of op een andere locatie.

Voordelen van ‘aan huis’ behandeling voor u op een rij:

  • ouders kijken en doen mee met de behandeling van hun kind;
  • het kind voelt zich veilig in zijn eigen omgeving en is op zijn gemak;leren bukken
  • ouders integreren de oefeningen direct in het dagelijks gebeuren;
  • ouders doen kennis op over verschillende ontwikkelingsgebieden;
  • andere gezinsleden en familieleden raken ook betrokken bij de oefeningen.
  • ouders en kind worden niet belast met heen en weer rijden.
  • Werkwijze  Na de aanmelding vindt een bezoek van de kinderfysiotherapeute aan huis plaats. Met u als ouders wordt bekeken waar u met uw kind op gebied van vaardigheden en bewegen dagelijks tegen aan loopt. De kinderfysiotherapeute wil ook een beeld krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Ze bespreekt met u hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, ze onderzoekt en doet tests met uw kind. Indien nodig  en aanwezig zal ze aanvullende informatie willen gebruiken van de huisarts, consultatiebureau arts of van kinderspecialisten. Als er sprake is van eerdere of andere therapieën kan het nuttig zijn als de kinderfysiotherapeute contact legt met deze professionals.
  • Behandelplan  De kinderfysiotherapeute bespreekt met u haar bevindingen en stelt een behandelplan voor 3 maanden voor. Hierbij  kunt u als ouders aangeven wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn in het mee uitvoeren van dit programma. De behandeling richt zich op de motorische mogelijkheden van het kind en de voorwaarden die nodig zijn beter te kunnen functioneren in zijn of haar leefomgeving. U bent als ouders één van de voorwaarden: uw kind heeft uw hulp en inzet nodig om te kunnen leren. Bij zuigelingen bestaat de behandeling vaak vooral uit hanterings- en spel adviezen aan ouders.
  • Verslaglegging  Na het onderzoek wordt een verslag gemaakt met een samenvatting van het vraaggesprek, het onderzoek en het behandelplan. Dit verslag wordt naar de verwijzer gestuurd; de ouders krijgen hier een kopie van. Als de ouders dit willen, wordt het verslag ook gedeeld met bijvoorbeeld de consultatiebureau-arts, of de kinderarts. Als een kind naar een specialist gaat, na een behandelperiode, zal er een verslag worden meegeven aan de ouders over hoe de behandeling tot dan toe verloopt. Aan het einde van de behandeling wordt er een eindverslag gemaakt dat aan de verwijzer en ouders wordt gestuurd.