Kleuterfysiotherapie

Jelle kleinDe kleuterperiode loopt van 3 t/m 5 jaar. Als kleuter leren de meeste kinderen fietsen, rennen, springen, hinkelen, huppelen en  fijn-motorisch allerlei voorschoolse vaardigheden.

Gaat het om verfijning van deze vaardigheden dan kunt u met uw zoon of dochter beter naar een  kinderfysiotherapie of ergotherapie praktijk gaan, waar meer uitdaging is dan wat de kinderfysiotherapeut met de behandeling thuis kan bieden.

Gaat het om het aanleren van vaardigheden, met het gegeven dat er sprake is van een motorische beperking, dan is juist de eigen omgeving van het kind de aangewezen plek waar de kinderfysiotherapeut samen met de ouders de vaardigheden aan het kind leert, die het daar ook zal gaan toepassen.

Het kan ook zijn dat uw kleuter wat betreft het bewegen nog op het niveau van een baby of peuter functioneert. Dan is de te hanteren benadering beschreven onder babyfysiotherapie en peuterfysiotherapie.

Kleuters die de kinderfysiotherapeute aan huis behandelt zijn kinderen met Cerebrale Parese, spierziekte, Down syndroom, Rett syndroom, Pitt hopkins syndroom, aangeboren hersenbeschadigingen, chromosoom afwijkingen, spierziekten of kinderen waarbij nog geen diagnose gesteld is maar die een motorische achterstand hebben.