Babyfysiotherapie

baby 5

Bij zuigelingen kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen: bijvoorbeeld weinig kracht, overstrekken, moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

  • Bij baby’s komt het vaker voor dat motorische achterstand eigenlijk te laat, pas als de babytijd voorbij is, geconstateerd wordt.
  • Om dit te voorkomen maakt de kinderfysiotherapeute gebruik van een motorische ontwikkelingsschaal  (AIMS en TIMP), waarbij ze met kijken naar de spontane bewegingen van uw baby en het uitlokken van bewegingsreacties kan beoordelen of uw baby dreigt achter te lopen.
  • Met een nieuwe observatiemethode, de IMP*, kan de beweeglijkheid van uw baby betrouwbaar in kaart gebracht worden. Tijdens deze observatie video opname, uiteraard gewoon bij u thuis, krijgt u tevens zicht op hoe u uw baby kunt uitlokken tot meer activiteit of meer houdingscontrole.
  • Door deze metingen te herhalen ontstaat een curve van de motorische ontwikkeling van uw baby welke vergeleken kan worden met de gemiddelde curve.
  • Soms kan een kussentje onder het hoofd of een speciaal zijlig steuntje mee helpen bij handhaven van een juiste houding.

Baby-fysiotherapie is er voor ‘risicobaby’s’. Baby’s die een zware start hebben gehad door: vroeggeboorte prematuur, dysmatuur, zuurstof tekort, hersenbloeding, hartafwijkingen, Erbse parese, klompvoetjes, heupdysplasie, hypotonie, Down syndroom of een ander (on)bekend syndroom.

Baby-fysiotherapie is er ook voor baby’s die een sterke voorkeurshouding naar één kant ontwikkelen en daardoor een scheef hoofdje : plagiocephalie;   eenzijdig bewegen of overmatig/anders reageren op zintuiglijke prikkels. Kindjes waarbij het bewegen anders is: slap, of juist met veel overstrekken, of baby’s waarbij het contact maken achter blijft.

Baby-fysiotherapie kan je als ouder ondersteunen in de dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden, in bad doen, als dat situaties zijn die onnodig veel stress opleveren voor u en uw kindje. Een filmpje is te zien op:http://couveusejbz.nl/onderwerpen/aankleden-van-mijn-kindje

Vaak geldt: hoe eerder het kind wordt behandeld, des te geringer de verstoring van zijn ontwikkeling.

 

 

* De Infant Motor Profile (IMP) is een betrouwbaar meetinstrument om de motoriek van zuigelingen kwalitatief te beoordelen. Het instrument is geschikt om motorische problemen in een vroeg stadium op te sporen, waardoor ontwikkelingsproblemen snel met fysiotherapie bijgestuurd kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Kirsten Heineman.

Op consultatiebureaus wordt de motoriek van zuigelingen op een kwantitatieve manier bestudeerd: er wordt gekeken naar de motorische prestaties, de mijlpalen. Maar het is ook nuttig om te kijken hoe mooi en gevarieerd een baby zich beweegt. Om dat te beoordelen is een meetinstrument nodig dat eventuele problemen goed in kaart brengt. De IMP is hiertoe zeer bruikbaar, zo laat dit promotieonderzoek zien. Het instrument beschrijft de motoriek van zuigelingen aan de hand van tachtig items, verdeeld over categorieën als variatie, vloeiendheid en symmetrie.

Heineman analyseerde videobeelden van zo’n 200 op tijd en te vroeg geboren baby’s van 3 tot 18 maanden. De betrouwbaarheid en de validiteit van het instrument zijn goed, concludeert de onderzoeker. Ze vond duidelijke verschillen tussen op tijd en te vroeg geboren kinderen. Bovendien was er een duidelijke relatie tussen IMP-scores en risicofactoren voor het ontwikkelen van motorische problemen, zoals afwijkingen op schedelecho’s van baby’s. Voordat het meetinstrument op consultatiebureaus en in ziekenhuizen kan worden toegepast, is nog nader onderzoek nodig.